Długotrwały stres a zdrowie

Kalipoz Prolongatum

Długotrwały stres jest szkodliwy dla zdrowia człowieka. Dowodzą temu liczne powiązania pomiędzy rekcjami stresowymi, a poszczególnymi chorobami. Dotyczy to przede wszystkim chorób cywilizacyjnych, do których rozwoju, przyczynił się postęp technologiczny. W wyniku długotrwałego stresu, uaktywnia się wiele procesów, które wpływają nie tylko na narządy wewnętrzne, ale także zdrowie psychiczne.

Osoby zestresowane wykazują większą tendencję do agresywnych zachowań, które niekiedy są nieadekwatne do sytuacji. Ponadto obserwuje się stany lękowe, negatywną samoocenę, niepokój czy problemy w podejmowaniu decyzji. Stres sprzyja także zaburzeniom snu, czego konsekwencją jest zmęczenie, wyczerpanie oraz bierna postawa. Osoby zestresowane wykazują większą tendencję do rozwoju depresji oraz różnego rodzaju fobii.

Stres jest także jednym z czynników, który odpowiada za powstanie licznych schorzeń. Wykazano bowiem zależność między stresem a takimi chorobami, jak wrzody żołądka, migreny, nowotwory, zespół jelita drażliwego, choroby skórne oraz choroby serca. Ponadto reakcje stresowe zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nudności, zaburzeń miesiączkowania, a nawet pogorszenia wzroku. Warto zatem zapoznać się z technikami relaksacyjnymi, które zminimalizują negatywne oddziaływanie stresu na organizm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *